Aukuso 29 – Tala mai Apia

Aukuso 29…Tala mai Samoa fofogaina e Deidre Fanene.