Aukuso 29 – Tala mai Apia

Aukuso 29...Tala mai Samoa fofogaina e Deidre Fanene.