Paepaeulupoo leads the pack in 2019 fautasi race

Unofficial results of 2019 Flag Day Fautasi Race

1. Paepaeulupoo
2. Manulele Tausala
3.Fuao
4. Taema
5. Iseulaolemoana
6. Fealofani Samoa

7. Fetu o Le Afiafi

Three fautasi took on water and couldn’t race or continue the race: Aeto, Matasaua and Fono fautasi.