Iulai 9 – Tala mai Apia

Iulai 9...Tala mai Samoa fofogaina e Jack Seumanutafa.