Iulai 10 – Tala mai Apia

Iulai 10...Tala mai Samoa fofogaina e Jack Seumanutafa.