Aukuso 31 – Tala mai Apia

Aukuso 31…Tala mai Samoa fofogaina e Jack Seumanutafa.